Documentaires & films

Touching and thought proviking documentaries and films touching upon the topic of death in one way or another. 

My Octopus Teacher

A profound and poetic encounter with cultural and spiritual icon Ram Dass, at his home on Maui toward the end of his life. read more→

Ram Dass, Going Home

Een diepgaande en poëtische ontmoeting met de culturele en spirituele icoon Ram Dass, op het einde van zijn leven bij hem thuis in Maui. lees meer→

iorigins-where-life-and-death-meet-the-e

I Origins

The conflict between science and religion, fact and faith has been an inspiration for great fiction for centuries. "I Origins" is undoubtedly a film about the question of life after death, rebirth and our human connection between different lives, nothing less than through the eye. read more→

The Professor

The Professor is grappig, ontroerend, controversieel, sarcastisch. Johnny Depp speelt in de hoofdrol als het volkomen authentieke karakter van Richard, een professor die wild en ongebruikelijk gedrag vertoont tegenover zijn studenten, collega's en familie, wanneer hij ontdekt dat hij nog maar zes maanden te leven heeft. Deze tragikomedie is helend en hilarisch tegelijkertijd. lees meer→

INNSAEI-theseawithin.jpg

InnSaei

InnSæi is a story of soul searching, intuition, science, and creativity. About the human inner compass that helps to find the way in an ever changing world. read more→

Dead Good

Dead good is een boeiende documentaire die een verrassend en verhelderend beeld biedt van hoe we ook afscheid kunnen nemen van onze dierbaren. Het maakt deel uitvan een opkomende beweging die de manier waarop we de dood benaderen veranderd, in hedendaagse Groot-Brittannië en wellicht in de gehele Westerse wereld. lees meer→

Cloud Atlas

Een verkenning van mensenlevens door eeuwen heen. Hoe de acties van individuele levens elkaar beïnvloeden, in het verleden, heden en toekomst wanneer één ziel wordt getransformeerd van een moordenaar tot een held en de daden vriendelijkheid door de tijd heen rimpelen en een ​​revolutie inspireren. lees meer→

search on topic

deyja-icon-outline-white.png

Deyja, here to support your grieving journey

MENU

BIG QUESTIONS

SUPPORT

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

© 2020. Deyja. All rights resevered